ArtDeCo, training en groei in het onderwijs
 

Werkwinkel > Coöperatief leren?

Ja, maar dan wel STRUCTUREEL

 
 
 

"Structureel Coöperatief Leren "

Door veel interactie tijdens het leren voelen uw leerlingen zich betrokken. Ze leren als hecht team samenwerken, en dat op een actieve manier. Alle kinderen ervaren leersucces en het klasmanagement wordt geoptimaliseerd. Professor Spencer Kagan werkte deze visie uit in Structureel Coöperatief Leren. Hij ontwierp geschikte werkvormen en bijpassend klasmanagement om dit te realiseren.

 

SCL is een werkwijze waarbij kinderen effectief samenwerken in groepjes van twee of vier leerlingen, ongeacht of het nu om een taal-, reken- of andere les gaat. Deze aanpak is bewerkt voor het Nederlandstalig onderwijs. Uniek voor deze werkwijze zijn de GIPS-principes:


 • Gelijke deelname
 • Individuele aanspreekbaarheid
 • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
 • Simultane actie

De GIPS - principes garanderen een actieve betrokkenheid van elke leerling bij het leerproces !

Coöperatief Leren maakt gebruik van didactische structuren. Dit zijn activiteiten die leerlingen aanspreken en hen effectief laten samenwerken rond de leerstofinhouden van de methoden die u gebruikt. Leerlingen leren van én met elkaar. Zo leren ze meer. In het basisboek staan ruim 90 werkvormen uitgewerkt waarmee allerlei lessen verrijkt kunnen worden.

 

In deze werkwinkel besteden we aandacht aan:

 • de basisprincipes Structureel Coöperatief Leren.
 • werken in teams (4-tallen in 1 klas).
 • coöperatief (klas)management.
 • de wil tot samenwerken .
 • de vaardigheid om samen te werken.
 • een aantal didactische werkvormen of structuren.

 

De voordelen van Coöperatief Leren:

 

 • het is een effectieve vorm van klasmanagement voor alle groepen in basis en secundair onderwijs.
 • kinderen leren verbaliseren of verwoorden.
 • kinderen leren méér leren door onderlinge coaching (twee leerlingen weten samen meer dan afzonderlijk, vier leerlingen weten nog meer).
 • meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren.
 • alle leerlingen gaan beter presteren, vooral de leerlingen die eerst minder dan gemiddeld presteerden.
 • de relaties tussen leerlingen verbeteren, ook de multi-etnische relaties.
 • de ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt op een natuurlijke manier.
 
  FAQ: vaak gestelde vragen over Structureel Coöperatief Leren  
     
 

Wat zeggen uw collega's over deze workshop?!

 
     
 

Interesse in het SCL/CLS basisboek of één van de andere Bazaltuitgaven?

Bestelformulier 1

 
 

Duur:

 • Persoonsgericht: Raadpleeg de agenda

 • Teamgericht:

 • 3 (4) uur: beperkte introductie

  6 uur: introductie en opstart

  Traject 1 : 3 schoolbezoeken van 3 uur

  Traject 2 : 2 schoolbezoeken: één van 6 uur en één van 3 uur

 
 

Kostprijs:

€ 575 voor 1 dagdeel (3uur) + vervoerskosten (€ 0,35/km)

€ 675 voor 1 dagdeel (4uur) + vervoerskosten (€ 0,35/km)

€ 800 voor 2 dagdelen (6uur) + vervoerskosten (€ 0,35/km)

 

Trajecten worden in samenspraak met de school gemaakt met aangepaste prijsofferte

Intake: enkel telefonisch contact vooraf

Deelnemers: Maximaal 24. Meerprijs per extra deelnemer = € 20 per sessie

Data: geen specifieke vereisten

 
     
    info@artdc.be   
Site Design : Verdographics