top of page

Co-teaching

Co-teaching, samen kunnen we meer dan alleen

Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.

Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met andere woorden, Co-teaching kan de leeromgeving meer inclusief maken.

Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende groeperingsvormen en coöperatieve leerstrategieën.

Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.

In deze workshop bekijken we de verschillende Co–teaching modellen. We bekijken de voorwaarden die nodig zijn om deze samenwerking goed te laten verlopen.

co teaching_edited.jpg

Samen kunnen we meer dan alleen

  • De theoretische modellen worden gecombineerd met interactieve werkvormen. De leerkrachten krijgen de kans de link te leggen met eigen klaspraktijk  door met elkaar te praten en te overleggen over de verschillende mogelijkheden binnen de verschillende modellen.

bottom of page