top of page

Trainers

Art de Co werkt met een dynamisch en ervaren team van lesgevers uit verschillende onderwijsnetten en overkoepelende organisaties. Het is een multidisciplinair  team met een grote diversiteit aan competenties, gecertificeerde opleidingen en expertise. De lesgevers werken bij Art de Co als freelance trainer en combineren dit met hun dagdagelijkse praktijk in en rond het onderwijsveld. Het zijn dus één voor één mensen die het reilen en zeilen binnen het onderwijs goed kennen/begrijpen.

De trainers staan voor een gelijkwaardige aanpak. Ze bezitten de competentie om hun expertise respectvol en met zorg over te brengen. Ze  houden hierbij  rekening met de expertise die bij directie, leerkrachten en ouders aanwezig is, en met de context waarbinnen gewerkt moet worden.

bottom of page