top of page

Coöperatief leren in het lager

Coöperatief leren in het lager

Jongeren motiveren en betrekken bij de les is soms een hele uitdaging.

Dr Spencer Kagan is de grondlegger van het coöperatief leren dat leidt tot succes.

Het Kagan Coöperatief leren is gebaseerd op GIPS principes waardoor er een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking tot stand komt in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen.De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

De GIPS principes maken het verschil tussen het gestructureerd coöperatief leren en groepswerk.

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de gestructureerde vorm van samenwerkend leren de leerwinst aanzienlijk verhoogd bij alle leerlingen.

Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement. Tijdens de basisopleiding werken we op de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling van de leraar.

Het Kagan Coöperatief Leren is effectief in het basisonderwijs, in alle richtingen, vakken, niveaus van het secundair- en het voortgezet onderwijs.

Transparant background Kagan_Belgium_Logo_Green_edited.png

Samen werkend leren op een gestructureerd manier

  • Gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking

  • Tools  geven voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement

​​

bottom of page