top of page

Breng de leeractiviteiten uit de hoeken naar buiten!

Breng de leeractiviteiten uit de hoeken naar buiten!

Voor kleuters is het in alle opzichten heel gezond om buiten te spelen. Maar waar is dan je aanbod? Laten we ze gewoon spelen of zorgen we ervoor dat er ook geleerd wordt?

Buiten spelen is, zeker voor jonge kinderen, een heel betekenisvolle activiteit. Maar als kleuterleidsters bij mooi weer langer buiten blijven met hun kinderen, dan worden ze wel eens scheef bekeken. Natuurlijk zijn ze dan niet aan het ‘niksen’ of van het zonnetje aan het genieten.

In deze cursus vertrekken we vanuit de klashoeken en koppelen we er ‘buitenactiviteiten’ aan vast. Hoe breng je de klashoeken naar ‘buiten’?

We zoeken naar manieren om zoveel mogelijk leerplandoelstellingen buiten aan te bieden. Zo wordt het meteen veel gemakkelijker om die buitenactiviteiten te verantwoorden. Bovendien creëer je nieuwe leerkansen en kom je tegemoet aan de nood van veel kleuters om te bewegen in een meer uitdagende ruimte.

Deze workshop past in de behoefte van veel scholen om op een didactisch verantwoorde manier gebruik te maken van hun (beperkte) groene ruimte. Ook MOS-scholen kunnen veel plezier beleven aan deze cursus.

hoeken naar buiten_edited.jpg

Meer eigenaarschap

  • Inzicht verwerven in hoe je de keuzehoeken van je klas kan ‘verplaatsen’ naar buiten en situaties creëren waar je kleuters ‘rijker’ van worden.
     

  • Inzicht verwerven in hoe kleuter verantwoord buiten kunnen spelen/leren.

bottom of page