top of page

Coöperatief leren in de kleuterklas en eerste leerjaar

Coöperatief leren in de kleuterklas en eerste leerjaar

Deze sessies richten zich specifiek naar het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar. We hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van structuren die gemakkelijk en stapsgewijs ingezet kunnen worden bij jonge kinderen. Ze bevorderen het interactief leren, sociale -en communicatievaardigheden.

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élk kind/leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen kinderen/leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, ze moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.

De leerwinst wordt gecreëerd doordat de kinderen/leerlingen op een gestructureerde manier kunnen samenwerken door korte gesprekjes over lesinhouden, inoefenen van woordenschat, elkaar ondersteunen tijdens het procedureel leren, verder bouwen op ideeën van een ander.

Cooperative learning for the youngest. D1-3.

All of our trainings in cooperative learning, can be brought in English. We always use the latest versions for these trainings. 

kring kleuter 1_edited.jpg

Bevorderen

  • Bevorderen van het interactief leren.

  • Bevorderen van sociale - en communicatievaardigheden.

bottom of page