top of page

Ontluikende geletterheid voor alle kleuters

Ontluikende geletterheid voor alle kleuters binnen een krachtige leeromgeving

Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel.

Kinderen zijn van jongs af aan bezig met schriftelijke communicatie. Ze ontdekken al snel de aanwezigheid van geschreven boodschappen die ze al heel vroeg proberen te ontcijferen en te begrijpen. Het is een natuurlijke drang gestimuleerd door een portie gezonde nieuwsgierigheid.

Een kleuterdag biedt vele mogelijkheden en variaties waardoor je uitstekend kan inspelen op wat kleuters zelf aanbrengen en een waaier aan ervaringen kan aanbieden met de klemtoon op ‘lezen’ en ‘schrijven’ als communicatie.

Deze workshop richt zich vooral op jonge kinderen. We dagen je uit om een krachtige leeromgeving gericht op ontluikende geletterdheid uit te bouwen zoals:

–      klassikale kringactiviteiten en werken met kleine groepen

–      op stap met je kleuters binnen jouw directe schoolomgeving

–      een integratie van keuzeactiviteiten in de hoeken (speelwerktijd) en

–      proeven van coöperatief leren via enkele Kagan structuren.

De jongste kleuters verwerken deze impulsen vrijblijvend  op eigen initiatief en tempo tijdens de interactie met de leerkracht. De leerkracht als model is hier cruciaal. Naarmate kleuters ouder worden zoeken ze naar meer uitdaging. Ze willen zelf kunnen lezen (navertellen of vertellen a.d.h.v. een verteltafel of picto’s) en schrijven (letters kleven en woorden herkennen, een verhaal tekenen). We richten ons hier vooral op de zelfsturing met doelgerichte impulsen binnen de verschillende hoeken.

kleuter eigenaarschap_edited.jpg

Meer eigenaarschap

  • Je krijgt inzichten  hoe je kleuters kan aansporen hun leefwereld actief en met een gezonde dosis verwondering te ontdekken en te onderzoeken.

  • Je krijgt concrete tips en ideeën hoe je de ontdekkingsdrang en het onderzoek kan stimuleren.

  • Op interactieve wijze krijg je de kans om samen met andere collega’s mogelijkheden te bedenken en te bekijken.

bottom of page