top of page

Ontwikkelingsgericht feedback geven aan kleuters

Ontwikkelingsgericht feedback geven aan kleuters

Feedback is een essentieel onderdeel van formatief evalueren (breed evalueren).

Feedback is geen toverwoord dat automatisch zorgt voor leerrendement. Effectieve en efficiënte feedback geven is arbeids- en tijdsintensief, maar het loont.

Bij kleuters richten we ons vooral op het stimuleren van het geloof dat ze kunnen groeien. Het is een onderdeel van hun leerproces.

We bekijken feedback als een doorlopend proces van feed up, feedback en feed forward.

Tijdens deze workshop krijg je inzicht op de drie begrippen en krijg je tips en suggesties hoe je deze begrippen in de kleuterklas vorm kan geven. Denk dan aan de vragen die best gesteld worden, hoe observeren om processen te zien of directe feedback te geven. Je krijgt ook enkele tools die je kan inzetten; individuele gesprekken, portfolio, kleuters doen blinken, coöperatieve Kagan structuren, kringmomenten, dagelijkse routines….

feedback kleuter_edited.jpg

Ontwikkelingsgerichte feedback

Het doel is om kleuters vooral ontwikkelingsgerichte feedback te geven. Denk dan aan de strategie die ze gebruikt hebben, hun ideeën, hun doorzettingsvermogen. Focus je op de vooruitgang van de kleuters, op een growth mindset, een groeigerichte mindset. We willen hen motiveren en stimuleren om nieuwe dingen te leren.

bottom of page